• Du er her:
 • Forside
 • Velkommen til Y's Men's klubberne i 

  distrikt Østjylland

   

   

   

  Hjemmesiden bliver afviklet

   

  Distriktsledelsen har på sit møde den 10. januar 2019 besluttet at afvikle Distrikt Østjyllands Hjemmeside med udgangen af klubåret.

  Hjemmesidens undersider er fjernet og på forsiden henviser jeg til distriktets klubber og deres hjemmesider.

  For klubmedlemmer er der indført et klubintranet, hvor alle medlemmer kan tilgå referater og mødeplaner. 

  Med skærpede krav til beskyttelse af personoplysninger, er det langt mere hensigtsmæssigt at holde interne meddelelser i et lukket medlemssystem. 

  Den servicefunktion hjemmesiden havde tidligere, kan nu blive løst på langt mere hensigtsmæssige måder:

  • Regionens intranet med dokumenter fra den lokale  klub, distriktet, regionen og det internationale.
  • Regionens og klubbernes egne hjemmesider.
  • Grupper på Facebook og andre sociale medier.

   

  - - - - -

   

   

  Distriktsledelsen

          Distriktsledelsen

  DG Knud Erik Aaen-Jørgensen, Marselisborg

  DGE Knud Søndergaard, Odder

  DGEE Olaf Skjødt, Skanderborg

   

  Distriktsstaben er udpeget således:

  BF assistent og distriktskasserer: Ernst Justsen, Frederiksbjerg

  Webmaster: Lars Olesen, Sct. Clemens

  - - - - - 

  Distriktet

  DISTRIKT ØSTJYLLAND består af følgende Y's Men's klubber

  FrijsenborgOdder  - Skanderborg  -  Frederiksbjerg
   Marselisborg - Nordstjernen  -  Sct. Clemens  -  Sirius

   

  De enkelte klubber kan kontaktes via deres respektive hjemmesider (understregede navne) eller klubbernes adresser